Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/45 “Par telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs Spilves ielā 25a un Hanzas ielā 7, Rīgā”

Publicēšanas datums 02.12.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/45 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu "Par telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs Spilves ielā 25a un Hanzas ielā 7, Rīgā". Paredzamā līgumcena EUR 20 000,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30 -17.00, līdz 2016.gada 13.decembra plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037854. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienota pielikumā. Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 07.12.2016. Identifikācijas Nr.RPP 2016/45 Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2016.gada 07.decembrī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „Par telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs Spilves ielā 25a un Hanzas ielā 7, Rīgā” sakarā ar to, ka ir nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.

Lēmums

Tehniskā_specifikācija_2017

Instrukcija

Pieteikums