Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/46 ,,Par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu”

Publicēšanas datums 21.12.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/46 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par transportlīdzekļu mazgāšanau un tīrīšanu. Paredzamā līgumcena EUR 21 487,60 (divdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit septiņi euro, 60 centi) bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2017. gada 6.janvāra, plkst. 10.00. Kontakttālrunis: 67037824. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Informējam Jūs, ka Instrukcijas 1.5.1. un 1.6.2. punktos, norādītajos termiņos ir pārrakstīšanās kļūda. Precizējam, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2017.gada 6.janvāra, plkst.10.00. https://pvs.iub.gov.lv/show/479356 ________________________________________________________________________________ Paziņojums par lēmumu 19.01.2017 Publicēšanas datums 19.01.2017 Identifikācijas numurs RPP 2016/46 Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2017.gada 18.janvārī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu ar SIA "Jūsu Apkalpošanas" Dienests", vienotais reģistrācijas numurs 40103668238, par kopējo līgumcenu EUR 21 487,60 (divdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit septiņi euro, 60 centi) bez PVN.

Instrukcija

FP_mazg_saimn_2017

TS_mazg_2016

LĒMUMS

Līgums_publ