Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/5 ,,Par reprezentācijas materiālu iegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 10.martā Identifikācijas numurs RPP 2016/5 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par reprezenrācijas materiālu iegādi. Paredzamā līgumcena ir EUR 4386,36 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.00 līdz 2016.gada 21.marta, plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037860, 67037824 Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumā. ___________________________________________________________________________________ Paziņojums par lēmumu 31.03.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/5 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 24.martā pieņēma lēmumu slēgt līgumu: - Daļā Nr.1 "Par reprezentācijas materiālu iegādi" ar SIA "PRO-BALTIC", vienotais reģistrācijas Nr.40003850621, par līguma summu EUR 3059.97 (trīs tūkstoši piecdesmit deviņi euro, 97 centi) bez PVN. - Pārtraukt iepirkumu Daļā Nr.2,,Par reprezentācijas materiālu iegādi – Sienas pulkstenis”

Instrukcija_1_4

LĒMUMS

Ligums