Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/52 “Par Rīgas pašvaldības policijas darbu skaidrojoša satura videomateriālu veidošanu un Rīgas pašvaldības policijas rīcībā esošo videomateriālu apstrādi, montēšanu un rediģēšanu”

Publicēšanas datums 2016.gada 30.decembrī

Identifikācijas numurs RPP 2016/52

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par Rīgas pašvaldības policijas darbu skaidrojoša satura videomateriālu veidošanu un Rīgas pašvaldības policijas rīcībā esošo videomateriālu apstrādi, montēšanu un rediģēšanu.

Paredzamā līgumcena EUR 16 248,00 (sešpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi euro, 0 centi) bez PVN

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2017.gada 9.janvārim, plkst. 10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Kontaktpersona: Toms Sadovskis, tālrunis 67037814, e-pasts: Toms.Sadovskis@riga.lv

Instrukcija

video_tehniskā_specifikācija_instruk


Paziņojums par lēmumu 13.01.2017.

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2017.gada 13.janvārī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par Rīgas pašvaldības policijas darbu skaidrojoša satura videomateriālu veidošanu un Rīgas pašvaldības policijas rīcībā esošo videomateriālu apstrādi, montēšanu un rediģēšanu ar SIA “Qfilms”, vienotais reģistrācijas Nr.40103438424 par kopējo līguma summu EUR 7 590,00 (septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

LĪGUMS