Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/6 “Par 1 (vienas) jaunas aprīkotas piepūšamā tipa laivas ar uzstādītu 1 (vienu) jaunu piekaramo laivu dzinēju iegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 7.marts Identifikācijas numurs RPP 2016/6 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par 1 (vienas) jaunas aprīkotas piepūšamā tipa laivas ar uzstādītu 1 (vienu) jaunu piekaramo laivu dzinēju iegādi. Paredzamā līgumcena ir EUR 14 049,59 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst.08.30 līdz plkst.17.00 līdz 2016.gada 18.marta plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67105716 ,67037834 _____________________________________________________________________________________________ Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 18.03.2016. Identifikācijas Nr.RPP 2016/6 Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2016.gada 18.martā pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „Par 1 (vienas) jaunas aprīkotas piepūšamā tipa laivas ar uzstādītu 1 (vienu) jaunu piekaramo laivu dzinēju iegādi” sakarā ar to, ka visi pretendenti ir iesnieguši piedāvājumus, kuru cena pārsniedz iepirkuma instrukcijas 3.punktā norādīto paredzamo līgumsummu.

Instrukcija

Pieteikums

Tehn.specifikacija_Finansu_pied

Lēmums