Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/8 “Par vasaras bikšu iegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 21.martā Identifikācijas numurs RPP 2016/8 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par vasaras bikšu iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 16 606,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.00 līdz 2016.gada 4.aprīlim, plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67037856, 67037854. ____________________________________________________________________________________________________ Paziņojums par lēmumu 06.04.2016. Publicēšanas datums 06.04.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/8 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 6.aprīlī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par vasaras bikšu iegādi ar SIA „Stilmens” par kopējo līguma summu EUR 16 606,00 (sešpadsmit tūkstoši seši simti seši euro, 00 centi) bez PVN. ___________________________________________________________________________________________________ Paziņojums par precizējumu pie 06.04.2016. lēmuma Publicēšanas datums 07.04.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/8 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 7.aprīlī precizē 2016.gad 6.aprīlī pieņemto lēmumu un nolemj slēgt līgumu par vasaras bikšu iegādi ar SIA „Stilmens” par kopējo līguma summu EUR 16 582,50 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi euro, 50 centi) bez PVN.

Instrukcija

Pieteikums

izmēru_tabula

Tehniskā_vasaras_bikses

LĒMUMS

lēmuma_precizējums

Līgums_bikses