Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/14 „Par sešu jaunu un vienādu komerc furgona tipa, trafarētu un aprīkotu automašīnu iegādi”

Publicēšanas datums 2017.gada 27.aprīlī

Identifikācijas numurs RPP 2017/14

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu Par sešu jaunu un vienādu komerc furgona tipa, trafarētu un aprīkotu automašīnu iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 239 669,42 (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi euro, 42 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova iela 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2017.gada 1.jūnijam plkst. 10.00.

Kontakttālrunis: 67037850, 67037869.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Iepirkuma_līgums_projekts_furgoni_sadalītas_summas

ZIŅOJUMS

Nolikums_6_auto_furgoni

Tehniskā_specifikācija_finanšu_piedāvājums_furgoni_5