Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/16 “Par apavu iegādi”

Publicēšanas datums 2017.gada 3.jūlijā

Identifikācijas numurs RPP 2017/16

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par apavu iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 13096.69 (trīspadsmit tūkstoši deviņdesmit seši euro, 69 centi)

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:00-16:30 līdz 2017.gada 14.jūlija plkst.10.00

Kontakttālrunis: 67037834

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums_apavi

Pieteikums_pielikums_Nr.1

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.1

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.2

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_Daļai_Nr.3

Tehniskā_specifikācija_-_finanšu_piedāvājums_daļai_Nr.4

Līguma_projekts


Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta 02.08.2017.

Identifikācijas Nr.RPP 2017/16

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2017.gada 31.jūlijā pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu „Par apavu iegādi” bez rezultāta, jo iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi.

lemums