Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/17 “Par mobilo videonovērošanas komplektu iegādi”

Publicēšanas datums 07.07.2017.

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par mobilo videonovērošanas komplektu iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 27 000.00 bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 08.00-16.30, līdz 2017.gada 28.jūlija plkst.10.00.

Kontakttālrunis: 67037834.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienota pielikumā.

Nolikums_videokameras

Tehn._spec

Līguma_projekts_ar_tehn._spec

Pieteikums_pielikums_Nr.1

 


Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 11.08.2017.

Identifikācijas Nr.RPP 2017/17

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2017.gada 10.augustā pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „Par mobilo videonovērošanas komplektu iegādi” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu.

Lemums