Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/18 “Par transportlīdzekļu riepu, disku iegādi un disku remontu”

Paziņojums par plānoto līgumu 20.07.2017.

Publicēšanas datums 2017.gada 20.jūlijā

Identifikācijas numurs RPP 2017/18

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par transportlīdzekļu riepu, disku iegādi un disku remontu.

Paredzamā līgumcena EUR 18181.82 (astoņpadsmit tūkstoši simtu astoņdesmit viens euro, 82 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:00-16:30 līdz 2017.gada 31.jūlija plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037850

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pielikums_Nr.1_Pieteikums

2.pielikums_TS_riepas_2017

3.pielikums_FP_riepas_2017

4.pielikums


Paziņojums par lēmumu 08.08.2017.

Publicēšanas datums 2017.gada 8.augustā

Identifikācijas numurs RPP 2017/1

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 8.augustā pieņēma lēmumu slēgt līgumu par transportlīdzekļu riepu, disku iegādi un disku remontu SIA “LANEKS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003065761, par kopējo līgumcenu EUR 18 181,82 (astoņpadsmit tūkstoši simtu astoņdesmit viens euro, 82 centi) bez PVN.

LĒMUMS