Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/21 „Par trīs jaunu automašīnu iegādi”

Publicēšanas datums 2017.gada 14.augustā

Identifikācijas numurs RPP 2017/21

 

Paredzamā līgumcena EUR 55 206,61 (piecdesmit pieci tūkstoši divi simti seši euro, 61 cents) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova iela 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-16:30 līdz 2017.gada 4.septembrim plkst.10.00.

Kontakttālrunis: 67037850, 67037869.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums