Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/22 “Par mobilo videonovērošanas komplektu iegādi”

Publicēšanas datums 23.08.2017.

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par mobilo videonovērošanas komplektu iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 26 638,00 bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 08.00-16.30 līdz 2017.gada 7.septembra plkst.10.00.

Kontakttālrunis: 67037834.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienota pielikumā.

Nolikums

Tehn._spec._video_kam._pielikums_Nr.2

Līguma_projekts

Pieteikums


Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 11.09.2017.

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2017.gada 7.septembrī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „Par mobilo videonovērošanas komplektu iegādi” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu.

Lēmums