Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/23 “Par mobilo videonovērošanas komplektu iegādi”

Publicēšanas datums 13.09.2017.

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par mobilo videonovērošanas komplektu iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 26 638,00 bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 08.30-17.00 līdz 2017.gada 25.septembra plkst.10.00.

Kontakttālrunis: 67037834, 67848069.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienota pielikumā.

Nolikums_videokameras_Nr.23

Tehn._spec._video_kam._pielikums_Nr.2

Līguma_projekts_ar_tehn._spec_pielikums_Nr.3

Pieteikums_pielikums_Nr.1


Paziņojums par lēmumu

Publicēšanas datums 27.09.2017.

Iepirkuma identifikācijas Nr.RPP 2017/23

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 25.09.2017. pieņēma lēmumu slēgt līgumu par 60 (sešdesmit) mobilo videonovērošanas komplektu iegādi ar Nīderlandē reģistrētu komersantu “Axon Public Safety B.V.”, par kopējo līgumcenu EUR 26 580,00 bez PVN.

Lēmums_AXON_Nr_23