Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/26 “Par apavu iegādi”

Publicēšanas datums 2017.gada 24.oktobris

Identifikācijas numurs – RPP 2017/26

Iepirkuma nosaukums –  Par apavu iegādi.

Paredzamā iepirkuma summa – EUR 13096.69 (trīspadsmit tūkstoši deviņdesmit seši euro, 69 centi)

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30 -17:00 līdz 2017.gada 6.novembra plkst.10.00.

Kontakttālrunis:67037808 vai 67037834

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pielikums Nr.1 (Pieteikums)

Pielikums Nr.2 (Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums daļā Nr.1)

Pielikums Nr.3 (Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums daļā Nr.2)

Pielikums Nr.4 (Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums daļā Nr.3)

Pielikums Nr.5 (Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums daļā Nr.4)

Pielikums Nr.6 (Līguma projekts)


Paziņojums par lēmumu

Publicēšanas datums 14.11.2017.

Iepirkuma identifikācijas Nr.RPP 2017/26

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 10.11.2017. pieņēma lēmumu:

1) slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma daļā Nr.2 ”Vīriešu ādas kurpes” ar SIA “GRIF” par kopējo līgumcenu EUR 4 735,50 bez PVN;

2)izbeigt iepirkumu daļās Nr.1 “Sieviešu ādas kurpes” un Nr.3 “Sieviešu pusgarie ādas zābaki”, jo pretendentu iesniegtie apavu paraugi neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām;

3)turpināt vērtēt pretendentu piedāvājumus iepirkuma daļā Nr.4 “Vīriešu īsie ādas zābaki” 4.vērtēšanas posmā.

LĒMUMS


Paziņojums par lēmumu

Publicēšanas datums 24.11.2017.

Iepirkuma identifikācijas Nr.RPP 2017/26

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 24.11.2017. pieņēma lēmumu:

1)slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma daļā Nr.4 ”Vīriešu ādas puszābaki” ar SIA “GRIF” par kopējo līgumcenu EUR 6 235,92 bez PVN;

2)izslēgt SIA “Aleksandra & Co” no tālākās dalības iepirkumā.

LĒMUMS


Līgums iepirkuma daļai Nr.2

Līguma pielikums

Līgums iepirkuma daļā Nr.4

Līguma pielikums