Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/27 “Par jaunas automašīnas piegādi”

Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/27 “Par jaunas automašīnas piegādi”

Paziņojums par plānoto līgumu 27.10.2017.

Publicēšanas datums 2017.gada 27.oktobris

Identifikācijas numurs RPP 2017/27

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par jaunas automašīnas piegādi.

Paredzamā kopējā līguma summa EUR 20661.16 (divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro, 16 centi) bez PVN, no kuriem automašīnas cena nedrīkst pārsniegt 16033.06 (sešpadsmit tūkstoši trīsdesmit trīs euro, 06 centi) bez PVN.

 

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2017.gada 7.novembra plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037850

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums


Paziņojums par lēmumu 2017.gada 9. novembrī

Publicēšanas datums 2017.gada 10.novembris

Identifikācijas Nr. RPP 2017/27

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 9.novembrī pieņēma lēmumu iepirkumā “Par jaunas automašīnas piegādi” slēgt līgumu ar SIA “Skandi Motors”, reģistrācijas Nr.40003532750, par kopējo līguma summu EUR 20661.16  (divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro, 16 centi) bez PVN.

Lēmums