Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/29 “Par transportlīdzekļu sēdekļu remontu un sēdekļu pārvalku šūšanu”

Publicēšanas datums 2017.gada 17.novembrī

Identifikācijas numurs RPP 2017/29

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par transportlīdzekļu sēdekļu remontu un sēdekļu pārvalku šūšanu.

Paredzamā kopējā līguma summa EUR 20 661,16 (divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro, 16 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2017.gada 28.novembra plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037850

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pieteikums

Tehniskā cpecifikācija – finanšu piedāvājums

Līguma projekts


Paziņojums par lēmumu 2017.gada 29.novembrī

Publicēšanas datums 2017.gada 1.decembrī

Identifikācijas Nr. RPP 2017/29

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 29.novembrī pieņēma lēmumu iepirkumā “Par transportlīdzekļu sēdekļu remontu un sēdekļu pārvalku šūšanu” slēgt līgumu ar SIA “Ziedlejas-L” par kopējo līguma summu EUR 20 661,16 (divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro, 16 centi) bez PVN.

Lēmums

Līgums