Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/30 ,,Par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu”

Publicēšanas datums 22.12.2017.

Identifikācijas numurs RPP 2017/30

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par transportlīdzekļu mazgāšanau un tīrīšanu.

Paredzamā līgumcena EUR 33 057,85 (trīsdesmit trīs tūkstoši piecdesmit septiņi euro, 85 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2018. gada 8.janvāra, plkst. 10.00.

Kontakttālrunis: 67037850, 67037824.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Nolikums

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Līguma projekts


Paziņojums par lēmumu 12.01.2018.

Identifikācijas numurs RPP 2017/30

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2018.gada 11.janvārī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par transportlīdzekļu mazgāšanu un tīrīšanu ar SIA “Jūsu Apkalpošanas Dienests”, vienotais reģistrācijas numurs 40103668238, par kopējo līgumcenu EUR 33 057,85 (trīsdesmit trīs tūkstoši piecdesmit septiņi euro, 85 centi) bez PVN.

Lēmums

Līgums

Līguma grozījumi