Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/31 “Par telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs Spilves ielā 25A un Hanzas ielā 7, Rīgā”

Paziņojums par plānoto līgumu  

Publicēšanas datums 2017.gada 05.decembrī

Identifikācijas numurs RPP 2017/31

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs Spilves ielā 25A un Hanzas ielā 7, Rīgā.

Paredzamā līgumcena EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 0 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2017.gada 18.decembrī plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037869

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pieteikums

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums
Līguma projekts


Paziņojums par lēmumu 2018.gada 2.janvārī

Publicēšanas datums 2018.gada 4.janvārī

Identifikācijas Nr. RPP 2017/31

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2018.gada 2.janvārī pieņēma lēmumu iepirkumā “Par telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs Spilves ielā 25A un Hanzas ielā 7, Rīgā” slēgt līgumu ar SIA “UNO GROUP”, reģistrācijas Nr.40103859561, par kopējo līguma summu EUR 37 440,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 0 centi) bez PVN.

Lēmums

Līgums

Grozījumi līgumā