Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/4 “Par tipogrāfijas izstrādājumu iegādi”

Paziņojums par plānoto līgumu 01.02.2017.

Publicēšanas datums 2017.gada 1.februārī

Identifikācijas numurs RPP 2017/4

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par tipogrāfijas izstrādājumu iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova iela 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2017.gada 13.februārim plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037824

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Instrukcija

TEH.SPEC.__FIN.PIED._piel._Nr.1

pielikums_Nr.2

Paraugs_Nr.1

Paraugs_Nr.2

Paraugs_Nr.3

Paraugs_Nr.4

Paraugs_Nr.5

Paraugs_Nr.6

Paraugs_Nr.7

Paraugs_Nr.8

Paraugs_Nr.9

Paraugs_Nr.10

Paraugs_Nr.11

Paraugs_Nr.12

Paraugs_Nr.13

Paraugs_Nr.14

Paraugs_Nr.15

Paraugs_Nr.16

Goda_raksts

pateicība

Sakaru_līdzekļu_un_spec.lietošanas_inventāra_izsniegšanas_žurnāls

Dežuranta_darba_žurnāls

Speciālo_līdzekļu_izsniegšanas_žurnāls

Speciālo_līdzekļu_un_specifiskas_lietošanas_inventāra_izsniegšanas_žurnāls

apmeklētāju_reģistrācijas_žurnāls

Pagaidu_turēšanas_telpā_ievietojamo_aizturēto_personu_žurnāls

Saņemtās_informācijas_žurnāls

_APP_veidlapas_

Attēls 1

Attēls 2

____________________________________________________________________________

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 17.02.2017.

Identifikācijas Nr.RPP 2017/4

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2017.gada 15.februārī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „Par tipogrāfija izstradājumu iegādi” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 11.daļu, jo ir  nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma dokumentācijā.

Lēmums