Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/8 ,,Par sauszemes transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu signalizāciju, speciālā gaismas un skaņas aprīkojuma remontu, apkopi, demontāžu un pieņemšanu tālākai utilizācijai”

Paziņojums par plānoto līgumu 17.02.2017.

Publicēšanas datums 17.02.2017.

Identifikācijas numurs RPP 2017/8

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par sauszemes transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu signalizāciju, speciālā gaismas un skaņas aprīkojuma remontu, apkopi, demontāžu un pieņemšanu tālākai utilizācijai.

Paredzamā līgumcena EUR 40 000,00 bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2017. gada 28.februāra plkst. 10.00.

Kontakttālrunis: 67037824

Instrukcija

Pieteikums_1.pielikums

TS_bakug_rem_2017

FP_bakug_remonts_2017


Paziņojums par lēmumu 2017.gada 8.martā

Publicēšanas datums 2017.gada 8.martā

Identifikācijas Nr. RPP 2017/8

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 7.martā pieņēma lēmumu slēgt līgumu par sauszemes transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu signalizāciju, speciālā gaismas un skaņas aprīkojuma remontu, apkopi, demontāžu un pieņemšanu tālākai utilizācijai ar SIA “SCORPIO N”, reģ.Nr.40003719788, par kopējo līgumsummu EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.

LĒMUMS

Līgums_ar_SIA_Scorpio_N_publ