Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/11 “Par transportlīdzekļu riepu, disku iegādi un disku remontu”

Paziņojums par plānoto līgumu 26.06.2017.

Publicēšanas datums 2018.gada 26.jūnijā

Identifikācijas numurs RPP 2018/11

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par transportlīdzekļu riepu, disku iegādi un disku remontu.

Paredzamā līgumcena EUR 18181.82 (astoņpadsmit tūkstoši simtu astoņdesmit viens euro, 82 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.00-16.30 līdz 2018.gada 10.jūlija plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037850

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

_________________________________________________________________

Paziņojums par lēmumu 12.07.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs RPP 2018/11

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 12.07.2018. pieņēma lēmumu slēgt līgumu par transportlīdzekļu riepu, disku iegādi un disku remontu ar SIA “Autoriepu nams”, reģistrācijas numurs 40103281482, par kopējo līguma summu EUR 18181.82 (astoņpadsmit tūkstoši simtu astoņdesmit viens euro, 82 centi) bez PVN.

Lēmums

Līgums