Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/12 “Par sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās apdrošināšanas (KASKO) un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) iegādi”

Paziņojums par līgumu IUB 22.08.2018.

Publicēšanas datums 2018.gada 23.augustā

Identifikācijas numurs RPP 2018/12

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās apdrošināšanas (KASKO) un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 96000.00 (deviņdesmit seši tūkstoši euro, 00 centi).

Piedāvājumus var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/ līdz 2018.gada 14.septembra plkst.10.00.

Kontakttālrunis: 67037834, 67037850

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

__________________________________________________________________________________

Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu (28.08.2018.)

Atbilde

__________________________________________________________________________________

Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu (29.08.2018.)

Atbilde

________________________________________________________________________________

Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu (06.09.2018.)

Atbilde Nr.1

Atbilde Nr.2

__________________________________________________________________________________

Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu (07.09.2018.)

Atbilde

_______________________________________________________________________________

Gala ziņojums

_______________________________________________________________________________

Līgums