Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/17 „Par divu jaunu automašīnu iegādi”

Publicēšanas datums 2018.gada 17.oktobrī

Identifikācijas numurs RPP 2018/17

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par divu jaunu  automašīnu piegādi.

Iepirkums tiek daļīts divās daļās:

1.  viena vieglā mazās apvidus klases (JB) izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta operatīvā automašīna, orientējošā iegādes cena EUR 29 190,00.

2.  viena vieglā kompaktās (C) klases automašīna, orientējošā iegādes cena EUR 12 805,00.

Paredzamā kopēja maksimālā līgumcena EUR 41 995,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit pieci euro, 0 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova iela 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2018.gada 29.oktobrim plkst.10.00.

Kontakttālrunis: 67037850, 67037869.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums 1.daļai

Foto attēls iepirkuma daļas Nr.1 tehniskās specifikācijas 2.3.punktam

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums 2.daļai

Līguma projekts

Lēmums iepirkuma daļā Nr.1

Lēmums iepirkuma daļā Nr.2

Līgums daļā Nr.2

Līgums daļā Nr.1