Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/18 “Par divu jaunu piepūšamā tipa laivu un divu jaunu piekaramo laivu dzinēju piegādi”

Publicēšanas datums 2018.gada 7.novembrī

Identifikācijas numurs RPP 2018/18

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par divu jaunu piepūšamā tipa laivu un divu jaunu piekaramo laivu dzinēju piegādi.

Iepirkums tiek dalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa – “Par divu laivu iegādi”. CPV kods 34521300-8. Detalizētāka informācija par iepirkuma 1.daļas priekšmetu norādīta 2.pielikumā. Paredzamā līguma summa – EUR 4 958,68 (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro, 68 centi) bez PVN.

2.daļa – “Par divu laivu dzinēju iegādi”. CPV kods 34311000-0. Detalizētāka informācija par iepirkuma 2.daļas priekšmetu norādīta 3.pielikumā. Paredzamā līguma summa – EUR 5 454,00 (pieci tūkstoši četri simti piecdesmit četri euro, 0 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2018.gada 20.novembrim plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037854

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pieteikums

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums (laivām)

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums (dzinēji))

Līguma projekts

Līgums Delfīns M_dzinēji_publ

Līgums Delfīns M_laivas_publ