Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/4 “Par informatīvo izdales materiālu piegādi”

Publicēšanas datums 2018.gada 12.martā

Identifikācijas numurs RPP 2018/4

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par  informatīvo izdales materiālu piegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 10 025,00 (desmit tūkstoši divdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2018.gada 23.marta plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037824

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Atbildes uz jautājumiem

Paziņojums par lēmumu

Līgums