Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/5 “Par 2 (divu) jaunu, vienādas markas un modeļa kvadriciklu piegādi”

Publicēšanas datums 2018.gada 13.martā.

Identifikācijas numurs RPP 2018/5.

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par  2 (divu) jaunu, vienādas markas un modeļa kvadriciklu piegādi.

Paredzamā līgumcena ir EUR 22 314.04 (divdesmit divi tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro, 04 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2018.gada 26.marta plkst.10.00

Kontaktpersona: Ruta Pētersone, tālrunis 67037854, e-pasts Ruta.Petersone@riga.lv

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pieteikums 

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums

Līguma projekts

Paziņojums par lēmumu

Līgums