Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 1 “Par Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens pārvaldes darbinieku formas tērpu elementu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens pārvaldes darbinieku formas tērpu elementu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: gints.arklins@riga.lv, līdz 2023. gada 27. janvārim plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments_Nr_1

1.pielikums_pieteikums

2.pielikums_1.daļa

3.pielikums_2.daļa

4.pielikums_3.daļa

5.pielikums_4.daļa

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 23.02.2023. noslēdza līgumu ar SIA “EKA PRINT”, reģistrācijas Nr.4003423244 “Par oranžu beisbola tipa cepuru ar izšuvumu, oranžu trikotāžas kreklu ar apkaklīti, melnu šortu, vasaras apavu ūdenslīdējiem-glābējiem piegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 6 102,00 (seši tūkstoši viens simts divi euro, 00 centi).

Līgums_Eka Print_Publ