Paziņojums par tirgus izpēti Nr.1 “Par transportlīdzekļu aprīkošanu ar GPS monitoringa iekārtām un sistēmas nomu”

Publicēšanas datums 2017.gada 7.marts

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par transportlīdzekļu aprīkošanu ar GPS monitoringa iekārtām un sistēmas nomu.

Paredzamā līgumcena EUR 8 264,00  bez PVN.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Diana.Belozerova@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2017.gada 17.martam, plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumos.

Kontakttālrunis: 67037837, 67037854.

Iepirkuma priekšmets un izvirzītās prasības

Finanšu piedāvājums

Automašīnu saraksts

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2017.gada 4.aprīlī noslēdza līgumu ar SIA ,,Mapon”, reģistrācijas Nr.40003800531, ,,Par monotoringa sistēmas nodrošināšanu”, par kopējo līguma summu EUR 8264,00 bez PVN.