Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 1 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieku apmācības speciālo līdzekļu, tuvcīņas un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieku apmācībām speciālo līdzekļu, tuvcīņas un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elmars.vilcins@riga.lv, līdz 2024. gada 1. marta plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments_tuvcīņas apmācība

1.Pielikums_pieteikums

2. pielikums Tehniskā specifikācija

3. pielikums_apliecinājumi

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija 22.03.2024. noslēdza līgumu ar Biedrību “Sporta un izglītības apvienība”, reģistrācijas Nr. 40008056356, “Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas darbinieku apmācības speciālo līdzekļu, tuvcīņas un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 33 000,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši euro, 00 centi).

Līgums