Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 10 “Par elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības policijas objektos”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības policijas objektos. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: gints.arklins@riga.lv, līdz 2022. gada 21. jūnija pulksten 16.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

1.pielikums_teh.spec._elektrika_un_santehnika_pakalpojumi_2022

2._Pielikums_pieteikums

Tirgus izpētes dokuments_Nr_10

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 07.07.2022. noslēdza līgumu ar SIA “Alpex”, reģistrācijas Nr.40003795508 “Par elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības policijas objektos” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 9 999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit devņi euro, 00 centi).