Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 10 “Par šautuves telpas izmantošanu”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par šautuves telpas izmantošanu. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: gints.arklins@riga.lv, līdz 2023. gada 30. jūnijam plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments Nr.10

1.pielikums Tehniska specifikacija Finansupiedavajums

2.Pielikums pieteikums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 27.07.2023. noslēdza līgumu ar SIA “WALTERS”, reģistrācijas Nr.40003911292 “Par šautuves telpas izmantošanu” par kopējo līguma summu bez PVN EUR41 990,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit euro, 00 centi).

Līgums šautuves telpa_2023_Publ