Paziņojums par tirgus izpēti Nr.10 “Par septiņu informatīvu un izglītojošu īsfilmu izveidi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par septiņu informatīvu un izglītojošu īsfilmu izveidi.

Paredzētā līguma summa – EUR 35000,00 bez PVN.

Piedāvājumus var iesnieg, nosūtot tos uz e-pastu: roberts.straume@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā
katru darba dienu (no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30) līdz 2019.gada 4.septembra pulksten 11.00.

Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumā.

Kontaktpersona: Roberts Straume, tālrunis 67037834.

 

Tirgus izpētes dokuments

1.pielikums – Pieteikums tirgus izpētē

2.pielikums – Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

3.pielikums – Apliecinājums par pretendenta pieredzi

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2019.gada 11.septembrī noslēdza līgumu (Par septiņu informatīvu un izglītojošu īsfilmu izveidi) ar nodibinājumu “Labas valodas fonds “Vārda meistari””, reģistrācijas Nr.40008175127 , par kopējo līguma summu EUR 24311,00 bez PVN.