Paziņojums par tirgus izpēti Nr.10 “Par uzkabes elementu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par uzkabes elementu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu Viktorija.Osovska_Hlebina@riga.lv vai nosūtot pa pastu uz adresi Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2021. gada 4. oktobra pulksten 13.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments

Pieteikums dalībai tirgus izpētē

1.Tehniska_specifikacija_roku_dzelzu_makam

2.Tehniska_specifikacija_magazinas_makam

3.Tehniska_specifikacija_balonina_makam

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 2021. gada 13. oktobrī noslēdza līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gunmarket EU” , “par uzkabes elementu iegādi”, par kopējo līguma summu EUR 11019.49 ar PVN.