Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 11 ” Par elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības policijas objektos “

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības policijas objektos. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: gints.arklins@riga.lv, līdz 2023. gada 28. jūnijam plkst. 08.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments Nr.11

1._Pielikums_teh.spec._elektrika_un_santehnika_pakalpojumi_2023

2._Pielikums_pieteikums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 06.07.2023. noslēdza līgumu ar SIA “Alpex”, reģistrācijas Nr.40003795508 “Par elektriķa, santehniķa un remontdarbu strādnieka pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības policijas objektos” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 9999.00 (deviņi tūkstoši, deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi).

Līgums_remonts elektriķis santehniķis_2023_Publ