Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 12 “Par dabasgāzes iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par dabasgāzes iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: viktorija.osovska_hlebina@riga.lv, līdz 2023. gada 14. septembra pulksten 11.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments_dabasgāze

1.pielikums

2.pielikums

 

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 10.10.2023. noslēdza līgumu ar A/S “Latvenergo”, reģistrācijas Nr. 40003032949 “Par dabasgāzes piegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 9 999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi).

Ligums_gaze_Latvenergo