Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 12 ”Par interaktīvā ekrāna ar OPS iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par interaktīvā ekrāna ar OPS iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elmars.vilcins@riga.lv, līdz 2022. gada 30. septembra pulksten 12.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments

1.pielikums pieteikums

2.pielikums Tehniska_specifikacija_Finanšu_piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 04.11.2022. noslēdza līgumu ar SIA “Biroteh”, reģistrācijas Nr. 40003427250 “Par interaktīvā ekrāna ar OPS iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 4 318,00 (četri tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro, 00 centi).