Paziņojums par tirgus izpēti Nr.12 “Par laivu, piekaramo laivu dzinēju, laivu piekābi un eholota iegādi”

Publicēšanas datums 2018.gada 17.augusts

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par laivu, piekaramo laivu dzinēju, laivu piekābi un eholota iegādi.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Andrejs.Vessers@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30 līdz 2018.gada 22.augusta plkst.16.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumā.

Kontakttālrunis 67037869

Tirgus izpētes dokuments

Tehniskā specifikācija eholotam-ploterim 

Tehniskā specifikācija laivai

Tehniskā specifikācija laivas dzinējam

Tehniskā specifikācija laivu piekabei

Dzenskrūves aizsarga skices

Laivas skices

Laivas uzbūves skice

Piekabes izmēru skice