Paziņojums par tirgus izpēti Nr.13 “Par identifikācijas karšu printera Fargo HDP 5000 izejmateriālu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par identifikācijas karšu printera Fargo HDP 5000 izejmateriālu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Inga.Brauca@riga.lv, vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2020.gada 6.oktobra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumā.

Tirgus izpētes dokuments

1.pielikums

2.pielikums