Paziņojums par tirgus izpēti Nr.13 “Par kondicionēšanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par kondicionēšanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītus un ieskanētus dokumentus uz e-pastu: Kristine.Magazniece@riga.lv, līdz 2021.gada 2.novembra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments

Pieteikums

Tehniskā specifikācija-Finanšu piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 22.11.2021. noslēdza līgumu ar SIA “Mare Verpete”, reģistrācijas numurs 40003963966, “Par kondicionēšanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu” par kopējo līguma summu EUR 9888.75 (deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 75 centi) neieskaitot PVN.