Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 13 “Par speciālo līdzekļu piegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par speciālo līdzekļu piegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Elija.Astreiko@riga.lv, līdz 2023. gada 14. septembra pulksten 11.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments

1. pielikums pieteikums

2.pielikums_tehniskā specifikācija_finanšu piedāvājums

3. pielikums_tehniskā specifikācija_finanšu piedāvājums

 

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 18.10.2023. noslēdza līgumu ar SIA “RAE LV”, reģistrācijas Nr. 40103973547 “Par asaru izraisošas vielas baloniņu ar turētājiem piegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 6 241,60 (seši tūkstoši, divi simti četrdesmit viens euro, 60 centi) un 30.10.2023. noslēdza līgumu ar SIA “Norveks Sports LV”, reģistrācijas Nr. 40103410617 “Par teleskopisko steku ar turētāju piegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 2 280,96 (divi tūkstoši, divi simti astoņdesmit euro, 96 centi).

 

Līgums_RAE_LV_2023

Ligums_Norveks_Sports_2023