Paziņojums par tirgus izpēti Nr.13 “Par vīriešu un sieviešu uzvalka žakešu un bikšu, sieviešu svārku, formas tērpu cepuru ar nagu izveidi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par vīriešu un sieviešu uzvalka žakešu un bikšu, sieviešu svārku, formas tērpu cepuru ar nagu izveidi.

Paredzētā līguma summa – EUR 5500,00 bez PVN.

Piedāvājumus var iesnieg, nosūtot tos uz e-pastu: roberts.straume@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā
katru darba dienu (no plkst. 08.30 līdz plkst. 17.00) līdz 2019.gada 25.septembra pulksten 11.00.

Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumā.

Kontaktpersona: Roberts Straume, e-pasts – roberts.straume@riga.lv, tālrunis 67037834.

Tirgus izpētes dokuments

1.pielikums – Pieteikums tirgus izpētē

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Finanšu piedāvājums 

4.pielikums – Apliecinājums par pretendenta pieredzi

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2019.gada 2.oktobrī noslēdza līgumu (Par vīriešu un sieviešu uzvalka žakešu un bikšu, sieviešu svārku, formas tērpu cepuru ar nagu izveidi) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību – ražošanas komerciālo firmu “ASTARO”, reģistrācijas Nr.40003085857, par kopējo līguma summu EUR 5276,60 bez PVN.