Paziņojums par tirgus izpēti Nr.14 “Par alkometru iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par alkometru iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 5670,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Viktorija.Osovska_Hlebina@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā katru darba dienu (no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00) līdz 2019.gada 2.oktobrim pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumā. Kontakttālrunis 67037854.

Dokumentācija

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums