Paziņojums par tirgus izpēti Nr.14 “Par informatīvo ekrānu iegādi, uzstādīšanu un sākotnējo apmācību”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par informatīvo ekrānu iegādi, uzstādīšanu un sākotnējo apmācību. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai pašrocīgi parakstītus un ieskanētus dokumentus (.pdf formātā) uz e-pastu: Elija.Astreiko@riga.lv, līdz 2023. gada 5. oktobra plkst. 11.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments

1. Pielikums pieteikums

2. Pielikums_Tehniska_specifikacija_Finanšu_piedāvājums

 

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

 

Rīgas pašvaldības policija 16.10.2023. noslēdza līgumu ar SIA “Signtech”, reģistrācijas Nr. 40103828379 “Par informatīvo ekrānu iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 8 586,00 (astoņi tūkstoši, pieci simti astoņdesmit seši euro, 00 centi).

Ligums_SIA_Signtech