Paziņojums par tirgus izpēti Nr.14 ,,Par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību”

Publicēšanas datums 2017.gada 4.septembris

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti  par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību.

Piedāvājumus var iesnieg nosūtot tos uz e-pastu: Dzintra.Petrena@riga.lvvai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00.00 līdz 2017.gada 8.septembra, plkst.13.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu pievienotas pielikumā.

Dokumentācija

Pielikums Nr.2

Kontakttālrunis:  67037824.

_________________________________________________________________________________

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2017.gada 15.septembrī noslēdza līgumu ar SIA “Neatliekamās medicīnas centrs”, reģistrācijas Nr.40003238322, ,,Par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību”, par kopējo līguma summu EUR 4400,00 bez PVN.