Paziņojums par tirgus izpēti Nr.14 “Par reprezentācijas materiālu piegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par reprezentācijas materiālu piegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Dzintra.Petrena@riga.lv, vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2020.gada 15.oktobra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumā.

Tirgus izpētes dokuments

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums

Pieteikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija  2020.gada 29.oktobrī noslēdza līgumu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GEKA”, reģistrācijas Nr.43603008853, par kopējo līguma summu EUR 4269.86 bez PVN.