Paziņojums par tirgus izpēti Nr.14 “Par Rīgas pašvaldības policijas mājas lapas izstrādi un apkalpošanu”

Publicēšanas datums 2018.gada 7.septembris.

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par Rīgas pašvaldības policijas mājas lapas izstrādi un apkalpošanu

Piedāvājumus var iesniegt nosūtot tos uz e-pastu: Dzintra.Petrena@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2018.gada 13.septembra plkst.10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu pievienotas pielikumā.

Kontakttālruņi 67038069, 67037824.

Dokumentācija

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 2018.gada 5.oktobrī noslēdza līgumu ar SIA “WEBDEV”, reģistrācijas numurs 40103593855, par Rīgas pašvaldības policijas mājas lapas izstrādi un apkalpošanu, par kopējo līguma summu  EUR 6970 (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) bez PVN