Paziņojums par tirgus izpēti Nr.14 „Par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un auto piederumu iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un auto piederumu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītus un ieskanētus dokumentus uz e-pastu: Kristine.Magazniece@riga.lv, līdz 2021.gada 5.novembra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments

Pieteikums

Tehniskā specifikācija-Finanšu piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 15.11.2021. noslēdza līgumu ar SIA “VA Motors”, reģistrācijas numurs 40003373634, “Par transportlīdzekļu smērvielu, tehnisko šķidrumu un auto piederumu iegādi” par kopējo līguma summu EUR 6800.00 (seši tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) neieskaitot PVN.