Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 15 ”Par bruņu vestu pārvalku iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par bruņu vestu pārvalku iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Arvis.Veldre@riga.lv, līdz 2022. gada 7. decembrim plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

3. Tirgus izpētes dokuments

3.1.Pielikums pieteikums

3.2. Teh spec_Fin pied