Paziņojums par tirgus izpēti Nr.15 “Par elektrošoka pistoļu Taser X26 bateriju iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par elektrošoka pistoļu Taser X26 bateriju iegādi.

Paredzētā līguma summa – EUR 7900,00 bez PVN.

Piedāvājumus var iesnieg, nosūtot tos uz e-pastu: laura.rudzite@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā
katru darba dienu (no plkst. 08.30 līdz plkst. 17.00) līdz 2019.gada 8.oktobra plkst. 11.00.

Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumā.

Kontaktpersona: Roberts Straume, e-pasts – roberts.straume@riga.lv, tālrunis 67037834, Laura Rudzīte-Bruņeniece, e-pasts laura.rudzite@riga.lv, telefona Nr.67105560.

 

Tirgus izpētes dokuments

1.pielikums – Pieteikums tirgus izpētē

2.pielikums – Tehniskā specifikācija  un finanšu piedāvājums