Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 15 “Par sporta spēļu zāles un peldbaseina izmantošanu”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par sporta spēļu zāles un peldbaseina izmantošanu. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai pašrocīgi parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Elmars.Vilcins@riga.lv, līdz 2023. gada 13. oktobra pulksten 11.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments_sporta zāle_baseins

1.Tehniskā specifikācija_finanšu piedāvājums 1.daļa

2.Tehniskā specifikācija_finanšu piedāvājums 2.daļa

3.pielikums_pieteikums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 17.10.2023. noslēdza līgumus ar SIA “Mežaparks SV”, reģistrācijas Nr. 44103146459, “Par sporta spēļu zāles izmantošanu” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi), un “Par peldbaseina izmantošanu” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro, 00 centi).

Līgums_sporta_spēļu_zāle

Līgums_peldbaseins